Konkurs!
Humana Rossmann
Baner na stronie

Pola oznaczone * są wymagane

Twoje dane

 

Pola oznaczone * są wymagane

PROBALANCE to nasza obietnica wobec Ciebie i Twojego Maluszka, że zapewnimy wszystkie składniki niezbędne do ich naturalnego wzrostu i rozwoju, w dopasowanych do wieku ilościach.

Obowiązek informacyjny:

1. Niniejszym informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HUMANA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, KRS: 0000463443 reprezentowana przez Zarząd . Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu odbywa się na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz marketingowych związanych z nawiązaniem kontaktu w formie elektronicznej poprzez e-mail lub w formie kontaktu listowego w formie przesyłek pocztowych zaadresowanych na dane podane w formularzu.
3. W związku z podaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania na adres e-mail: lub pisemnie na adres administratora ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa. Przysługuje również Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu odwołania zgody.
4. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Państwa danych osobowych poprzez e-mail na adres .
5. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania.